Om Oss

 

NUWI AB – specialisten på undervattensinspektioner.

Vår affärsidé är att erbjuda färdiga lösningar för undervattensarbete i nära samarbete med varje kund. Vår uppgift är att komplettera och ersätta den mänskliga insatsen under vattenytan. Vi skall vara ledande på att leverera resultat i text och bild.

Vår vision är att vara Sveriges ledande leverantör av dokumentation på arbete utfört under vattnet på säkrast möjliga sätt och med minsta möjliga risk för skador på person och egendom.

NUWI AB har över 30 års internationellt samlad erfarenhet från olika projekt inom olje- och gasindustri samt vindkraftparker offshore

Vi har sedan mitten av 1990 talet arbetat och varit involverade i olika typer av projekt inom offshoreindustrin.

Vi arbetar med hela processen.

Från bottenundersökningar för framtida byggnationer, positionering, installation av undervattensstrukturer. Inspektion och underhåll av installationer och utrustning under vatten samt demontering och återställning.

Vi arbetar utifrån uppställda protokoll med kunden i fokus och dokumenterar allt arbete i bild, video och text enligt kundens önskemål.

Slutprodukten för kunden är en översiktlig bild och textredogörelse som kan användas som underlag för att göra en fullständigt objektiv bedömning utifrån tillgänglig information.

 

 

Anders Josefson – har över 20 års erfarenhet av att arbeta offshore för olika företag inom olje- och gasindustrin runt om i världen. Anders började arbeta som dykare i Sverige och senare med ROV för Stolt Comex Seaways och Sonsub UK.

De senaste åren har Anders arbetat i en projektledarroll med ansvar för att se till att projekt levereras i tid och inom budget. Han är ansvarig för projekt med blandade nationaliteter i länder med mycket begränsad infrastruktur och logistik.Utöver det så har han det övergripande ansvaret för organisation/utförande/samordning av all verksamhet som utförs på fartyget/arbetsplatsen, inklusive kvaliteten på det arbete som utförts och säkerhets- och miljö ansvar. Hans roll inkluderar även men är inte begränsade till:

– Att samarbeta med projektingenjörer för specifika projektproblem.

– Att interagera med uppdragsgivarens representant och se till att avtalsförpliktelser och kontrakt är uppfyllda.

– Att optimera byggverksamheten med avseende på säkerhet, arbetskraft, kostnad, produktion och noggrann användning av utrustning.

– Att genomföra riskbedömningar för erforderliga uppgifter efter behov.

– Att tillhandahålla fullständig assistans, resurser och stöd till kapten under nödsituationer/marina aktiviteter.

– För att säkerställa arbetstillstånd och system implementeras efter behov.

– Att övervaka samordningen av alla underleverantörer som arbetar på fartyget / arbetsplatsen

– Att övervaka och utarbeta lägesrapporter.

Uppdragsgivare inkluderar

Teekay                                                            BG Group,

Global Maritime Norway,                      COPSAS Norway

Halliburton Norway                                  BP UK

ENI Norway                                                  Statoil

Saipem Ltd UK                                           Total UK

EMAS AMC Norway                                Bluestream Holland

Total Nigeria                                                Fluor UK

Heerema Holland                                      BP Azerbadjian

Qatar Petroleum                                       Vetco / GE Oil and Gas

ENI Agip                                                        Maersk Oil

DOF Subsea                                                Hallin Marine Singapore

Sonsub UK                                                   Stolt Offshore

Deep Ocean                                                Ocean Installer

FASL                                                                BW Offshore

 

Mats Landberg – har över 15 års erfarenhet av att arbeta offshore för olika företag inom olje- och gasindustrin runt om i världen.
Innan karriären offshore arbetade Mats med sälj och marknadsföring inom byggindustrin, säkerhetsbranschen och IT-konsultbolag.
Parallellt med offshore uppdragen drev Mats under en 10 års period ett byggföretag med uppdrag i Stockholms skärgård.

De senaste åren har Mats arbetat i en ledarroll som ROV Supervisor med ansvar för att större ROV system mobiliseras på och av fartyg samt att dom är i kontinuerlig drift under hela projekt med minimala driftstörningar.
Mats ansvarar för personalen av 6 personer som arbetar på systemet.
Fokus ligger på säkerhet, inga person-, sak- eller miljöpåverkande skador skall ske och arbetet skall bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt.

Sedan 2016 är Mats även kontrakterad av Universitet i Bergen där han arbetar med ett ROV system anpassat för Marin djuphavsforskning.
Geologiska och biologiska undersökningar utförs ned till ett djup av 6000 meter.

Uppdragsgivare inkluderar

Universitetet i Bergen

Deep Ocean

Saga Subsea A/S

Accpron A/S

Fugro A/S

Reach Subsea A/S

MMT AB

AkerBP

Wintershall Norway

Axess A/S

Maersk Oil

Nexans

Reef Subsea A/S

Statoil

Fluor UK

RAS Gas Quatar

Qatar Petroleum

DOF Subsea

TS Marine UK

Sonsub UK

Engie