NUWI-3

NUWI AB – specialisten på undervattensinspektioner.

Vår affärsidé är att erbjuda färdiga lösningar för undervattensarbete i nära samarbete med varje kund. Vår uppgift är att komplettera och ersätta den mänskliga insatsen under vattenytan. Vi skall vara ledande på att leverera resultat i text och bild.

Vår vision är att vara Sveriges ledande leverantör av dokumentation på arbete utfört under vattnet på säkrast möjliga sätt och med minsta möjliga risk för skador på person och egendom.

NUWI AB har över 30 års internationellt samlad erfarenhet från olika projekt inom olje- och gasindustri samt vindkraftparker offshore

Vi har sedan mitten av -90 talet arbetat och varit involverade i olika typer av projekt inom offshoreindustrin.

Vi arbetar med hela processen.

Från bottenundersökningar för framtida byggnationer, positionering, installation av undervattensstrukturer. Inspektion och underhåll av installationer och utrustning under vatten samt demontering och återställning.

Vi arbetar utifrån uppställda protokoll med kunden i fokus och dokumenterar allt arbete i bild, video och text enligt kundens önskemål.

Slutprodukten för kunden är en översiktlig bild och textredogörelse som kan användas som underlag för att göra en fullständigt objektiv bedömning utifrån tillgänglig information.