Visuell Inspektion tillsammans med WSP Samhällsbyggnad

NUWI AB – Specialisten på Undervattensinspektioner.

NUWI AB genomförde under tisdagen, tillsammans med WSP Samhällsbyggnad, en visuell inspektion och identifiering av ett antal objekt som tidigare identifierats med bathymetri.
Arbetet utfördes som ett förberedande steg för läggning av nya rör för avloppsvatten i Riddarfjärden, från Norr Mälarstrand till Söder Mälarstrand