NUWI AB utför inspektion av kätting.


NUWI AB utför, på uppdrag av en marina, inspektion av ca 80 kättingar som håller bryggorna på plats.