Inspektion av rör för intag av sjövatten.

NUWI AB – specialisten på undervattensinspektioner – gör en demonstration för ett kraftbolag om möjligheter att kontrollera status genom inspektioner av installationer under vattnet.

Genom att regelbundet kontrollera status på anläggningarna kan man anpassa underhållet och på det sättet undvika stora kostnader.

Genom att identifiera skador och slitage i ett tidigt skede kan man undvika man akuta reparationer.

Underhållsarbete som skall utföras av dykare kan dessutom effektiviseras genom att man har en mer exakt arbetsbeskrivning innan arbeten under vattnet påbörjas.