Corporate Social Responsibility

NUWI AB – specialisten på undervattensinspektioner – arbetar med CSR. Vi finns med som en profil under www.csrguiden.se

Vi arbetar med att minimera riskabla och kostsamma dykaruppdrag med både kostnadseffektiva och säkra uppdrag där maskinen gör det farliga arbetet.

Med hjälp av kontroll och uppföljning av undervattensprojekt minimerar man miljöpåverkan i form av kvarlämnade produkter på botten och man minimerar risken att skador skall ske på undervattensinstallationer genom att se till att byggnationer och installationer är utförda i enlighet med uppdraget.