Mässa hos Stockholm Vatten och Avlopp

NUWI AB – specialisten på undervattensinspektioner – har under dagen demonstrerat och visat på möjligheter med fjärrstyrda undervattensinspektioner på en mässa arrangerad av Stockholm Vatten och Avlopp i deras egna lokaler i Bromma, Stockholm.

Vi var ett femtontal utställare och närmare 300 besökare under de 5 timmar som mässan höll på.

Det vi berättade intresserade besökarna och vi märker att behovet av våra tjänster är stort.

En väldigt bra och välarrangerad mässa. Stort tack till Stockholm Vatten.

Inspektion under is.

NUWI AB – specialisten på undervattensinspektioner – arbetar året runt. Isbeläggning är inget hinder för att göra inspektioner. Här gör vi en bottenundersökning i närheten av ett brofäste.

Rörinspektion landfäste.

 

NUWI AB – specialisten på undervattensinspektioner –  fortsätter med inspektionsprogrammet för Stockholm Vatten. Vårt släp används som kontrollrum under en inspektion av ett landfäste för ett utloppsrör.